No.4705模特鱼子酱Fish三亚旅拍白色缕空吊带配红短裙原色丝袜诱惑写真[80P]_鱼子酱_秀人网

No.4705模特鱼子酱Fish三亚旅拍白色缕空吊带配红短裙原色丝袜诱惑写真[80P]_鱼子酱_秀人网

 入手太阳、阳明经气分。同姜、蒜食生痔。

东垣五积方,皆用人参助其元气、健其脾胃,但使症瘕渐次消磨,不专用克削之药,意深慎也。多食助热,损齿生虫。

调鲤鱼胆,搽阴户疮。配广木香,疏中气。

佐地黄、川连,治下血。阴血不足,脾肾两虚,二者禁用。

配轻粉、香油,涂痈疽。入手足太阴经,兼入命门气分。

配良姜,治心脾作痛。 柴胡疏上焦肝气,青皮理下焦肝气。

Leave a Reply